close
تبلیغات در اینترنت
لسکوکلایه عکس

لسکوکلایه عکس

این عکسها را غلامرضاوظیفه شناس مدیرسایت گرفته است .ادامه مطلب را بخوانیدوحتما نظر بدهید.منتظردیگرعکسهای من باشید .کپی برداری مجازاست.

فلفل دوقلو


ادامه مطلب

+ نوشته شده درپنجشنبه 18 مرداد 1397ساعت 8:0توسط غلامرضاوظیفه شناس لسکوکلایه مقیم (تهران) | | تعداد بازدید : 6

غلامرضا وظیفه شناس مدیر سایت (لسکوکلایه عکس)1397


ادامه مطلب

+ نوشته شده درچهارشنبه 10 مرداد 1397ساعت 7:57توسط غلامرضاوظیفه شناس لسکوکلایه مقیم (تهران) | | تعداد بازدید : 12

نوعی ویدیو نوار کوچک قدیمی


ادامه مطلب

+ نوشته شده درچهارشنبه 10 مرداد 1397ساعت 7:53توسط غلامرضاوظیفه شناس لسکوکلایه مقیم (تهران) | | تعداد بازدید : 10

نوعی سوسک در شمال


ادامه مطلب

+ نوشته شده درچهارشنبه 10 مرداد 1397ساعت 7:49توسط غلامرضاوظیفه شناس لسکوکلایه مقیم (تهران) | | تعداد بازدید : 9

ماشین اصلاح مو سر رو به فراموشی


ادامه مطلب

+ نوشته شده درچهارشنبه 19 ارديبهشت 1397ساعت 20:55توسط غلامرضاوظیفه شناس لسکوکلایه مقیم (تهران) | | تعداد بازدید : 16

پیچ خطرناک بین روستای سوخته کوه و لسکوکلایه


ادامه مطلب

+ نوشته شده دریکشنبه 26 فروردين 1397ساعت 18:37توسط غلامرضاوظیفه شناس لسکوکلایه مقیم (تهران) | | تعداد بازدید : 18

تهران یعنی این 1396


ادامه مطلب

+ نوشته شده دریکشنبه 26 فروردين 1397ساعت 18:23توسط غلامرضاوظیفه شناس لسکوکلایه مقیم (تهران) | | تعداد بازدید : 14

سویک چیست (ادامه مطلب رو بخوانید)


ادامه مطلب

+ نوشته شده درشنبه 05 اسفند 1396ساعت 22:8توسط غلامرضاوظیفه شناس لسکوکلایه مقیم (تهران) | | تعداد بازدید : 23

درخت توت با شاخه های تو در تو (ادامه مطلب رو بخوانید)


ادامه مطلب

+ نوشته شده درشنبه 05 اسفند 1396ساعت 21:23توسط غلامرضاوظیفه شناس لسکوکلایه مقیم (تهران) | | تعداد بازدید : 28

نمایی از چاه آب در لسکوکلایه بعد از آمدن آب شهر1396


ادامه مطلب

+ نوشته شده درسه شنبه 10 بهمن 1396ساعت 6:39توسط غلامرضاوظیفه شناس لسکوکلایه مقیم (تهران) | | تعداد بازدید : 23

مطالب قبلی

صفحات وبلاگ