close
تبلیغات در اینترنت
لسکوکلایه عکس - 11

لسکوکلایه عکس

این عکسها را غلامرضاوظیفه شناس مدیرسایت گرفته است .ادامه مطلب را بخوانیدوحتما نظر بدهید.منتظردیگرعکسهای من باشید .کپی برداری مجازاست.

موتور آب برای آبیاری کردن مزرعه (ادامه مطلب را بخوانید) 1394ادامه مطلب

+ نوشته شده دردوشنبه 16 آذر 1394ساعت 10:44توسط غلامرضاوظیفه شناس لسکوکلایه مقیم (تهران) | | تعداد بازدید : 31

خانه ای برای مراقبت از مزرعه در روستای سوخته کوه سمت دهشال سال 94 (ادامه مطلب را بخوانید)ادامه مطلب

+ نوشته شده درشنبه 07 آذر 1394ساعت 7:57توسط غلامرضاوظیفه شناس لسکوکلایه مقیم (تهران) | | تعداد بازدید : 32

بازی با شن های کنار دریا 1394ادامه مطلب

+ نوشته شده دریکشنبه 26 مهر 1394ساعت 7:0توسط غلامرضاوظیفه شناس لسکوکلایه مقیم (تهران) | | تعداد بازدید : 22

پل برای کانال هوایی 1394ادامه مطلب

+ نوشته شده دریکشنبه 26 مهر 1394ساعت 6:58توسط غلامرضاوظیفه شناس لسکوکلایه مقیم (تهران) | | تعداد بازدید : 10

مقازه های پایین محله لسکوکلایه 1394ادامه مطلب

+ نوشته شده درپنجشنبه 16 مهر 1394ساعت 10:58توسط غلامرضاوظیفه شناس لسکوکلایه مقیم (تهران) | | تعداد بازدید : 14

مقازه های پایین محله لسکوکلایه 1394ادامه مطلب

+ نوشته شده درپنجشنبه 16 مهر 1394ساعت 10:57توسط غلامرضاوظیفه شناس لسکوکلایه مقیم (تهران) | | تعداد بازدید : 12

مقازه های پایین محله لسکوکلایه 1394ادامه مطلب

+ نوشته شده درپنجشنبه 16 مهر 1394ساعت 10:53توسط غلامرضاوظیفه شناس لسکوکلایه مقیم (تهران) | | تعداد بازدید : 12

کوزه سفالی بزرگ یک متری در روستای لسکوکلایه94ادامه مطلب

+ نوشته شده درچهارشنبه 15 مهر 1394ساعت 6:8توسط غلامرضاوظیفه شناس لسکوکلایه مقیم (تهران) | | تعداد بازدید : 35

پایگاه سید الشهدا روستای لسکوکلایه 1394ادامه مطلب

+ نوشته شده دردوشنبه 06 مهر 1394ساعت 8:44توسط غلامرضاوظیفه شناس لسکوکلایه مقیم (تهران) | | تعداد بازدید : 12

نقاشی مبینا وظیفه شناس سه سال نیم 1394ادامه مطلب

+ نوشته شده دردوشنبه 30 شهريور 1394ساعت 11:1توسط غلامرضاوظیفه شناس لسکوکلایه مقیم (تهران) | | تعداد بازدید : 20

مطالب قبلی

صفحات وبلاگ