close
تبلیغات در اینترنت
لسکوکلایه عکس - 14

لسکوکلایه عکس

این عکسها را غلامرضاوظیفه شناس مدیرسایت گرفته است .ادامه مطلب را بخوانیدوحتما نظر بدهید.منتظردیگرعکسهای من باشید .کپی برداری مجازاست.

برنج امسال برای همه کشاورزان عالی بود 1394
ادامه مطلب

+ نوشته شده دردوشنبه 26 مرداد 1394ساعت 18:31توسط غلامرضاوظیفه شناس لسکوکلایه مقیم (تهران) | | تعداد بازدید : 7

مزرعه برنج در روستای لسکوکلایه 94
ادامه مطلب

+ نوشته شده دردوشنبه 26 مرداد 1394ساعت 18:27توسط غلامرضاوظیفه شناس لسکوکلایه مقیم (تهران) | | تعداد بازدید : 11

دروع کردن برنج آقای قربانعلی داوطلب در روستای سوخته کوه 94ادامه مطلب

+ نوشته شده دردوشنبه 26 مرداد 1394ساعت 18:26توسط غلامرضاوظیفه شناس لسکوکلایه مقیم (تهران) | | تعداد بازدید : 15

دروع کردن برنج با دست در روستای سوخته کوه 94
ادامه مطلب

+ نوشته شده دردوشنبه 26 مرداد 1394ساعت 18:23توسط غلامرضاوظیفه شناس لسکوکلایه مقیم (تهران) | | تعداد بازدید : 9

دستگاهی که نان هزاران نفر را بلعید
ادامه مطلب

+ نوشته شده دردوشنبه 26 مرداد 1394ساعت 18:21توسط غلامرضاوظیفه شناس لسکوکلایه مقیم (تهران) | | تعداد بازدید : 7

کارخانه برنجکوبی غلامعلی کنفی در پایین محله لسکوکلایه 1394ادامه مطلب

+ نوشته شده دردوشنبه 26 مرداد 1394ساعت 18:18توسط غلامرضاوظیفه شناس لسکوکلایه مقیم (تهران) | | تعداد بازدید : 13

ترازو قدیمی در پایین محله لسکوکلایه برای وزن کردن برنجادامه مطلب

+ نوشته شده دردوشنبه 26 مرداد 1394ساعت 18:8توسط غلامرضاوظیفه شناس لسکوکلایه مقیم (تهران) | | تعداد بازدید : 11

تزیینات روی درختادامه مطلب

+ نوشته شده درجمعه 02 مرداد 1394ساعت 17:59توسط غلامرضاوظیفه شناس لسکوکلایه مقیم (تهران) | | تعداد بازدید : 7

نمای بیرون امام زاده شاه عبدالعظیم در شهر ری تهران( ادامه مطلب رو بخوانید ) 94ادامه مطلب

+ نوشته شده درچهارشنبه 24 تير 1394ساعت 17:15توسط غلامرضاوظیفه شناس لسکوکلایه مقیم (تهران) | | تعداد بازدید : 31

نمای داخل امام زاده شاه عبدالعظیم در شهر ری تهران 94ادامه مطلب

+ نوشته شده درچهارشنبه 24 تير 1394ساعت 17:13توسط غلامرضاوظیفه شناس لسکوکلایه مقیم (تهران) | | تعداد بازدید : 21

مطالب قبلی

صفحات وبلاگ