close
تبلیغات در اینترنت
لسکوکلایه عکس - 5

لسکوکلایه عکس

این عکسها را غلامرضاوظیفه شناس مدیرسایت گرفته است .ادامه مطلب را بخوانیدوحتما نظر بدهید.منتظردیگرعکسهای من باشید .کپی برداری مجازاست.

غلامرضا وظیفه شناس 1395
ادامه مطلب

+ نوشته شده درسه شنبه 18 آبان 1395ساعت 18:45توسط غلامرضاوظیفه شناس لسکوکلایه مقیم (تهران) | | تعداد بازدید : 26

درخت تو خالی ولی همچنان به زندگی امیدوار تهران 1395ادامه مطلب

+ نوشته شده درشنبه 01 آبان 1395ساعت 9:22توسط غلامرضاوظیفه شناس لسکوکلایه مقیم (تهران) | | تعداد بازدید : 44

کاردستی با آلومینیوم وقتی که من پانزده سالم بود هنوزهم دارمشادامه مطلب

+ نوشته شده درپنجشنبه 25 شهريور 1395ساعت 19:45توسط غلامرضاوظیفه شناس لسکوکلایه مقیم (تهران) | | تعداد بازدید : 17

تا به حال نون باقلی خوردید(ادامه مطلب را بخوانید) 1395ادامه مطلب

+ نوشته شده درسه شنبه 02 شهريور 1395ساعت 12:48توسط غلامرضاوظیفه شناس لسکوکلایه مقیم (تهران) | | تعداد بازدید : 37

نمایی زیبا از تنه درخت که به شکل گلدان در آمده تهران (ادامه مطلب را بخوانید)1395ادامه مطلب

+ نوشته شده دریکشنبه 31 مرداد 1395ساعت 8:59توسط غلامرضاوظیفه شناس لسکوکلایه مقیم (تهران) | | تعداد بازدید : 18

کانال آب هوايى در روستای پایین محله لسکوکلایه سمت روستای سالکده 1395ادامه مطلب

+ نوشته شده دریکشنبه 24 مرداد 1395ساعت 20:3توسط غلامرضاوظیفه شناس لسکوکلایه مقیم (تهران) | | تعداد بازدید : 35

نوعی انبار آذوغه که در زمان قدیم در شمال استفاده می شدادامه مطلب

+ نوشته شده درچهارشنبه 20 مرداد 1395ساعت 20:4توسط غلامرضاوظیفه شناس لسکوکلایه مقیم (تهران) | | تعداد بازدید : 15

ماشین قدیمی در تهرانادامه مطلب

+ نوشته شده درجمعه 15 مرداد 1395ساعت 10:31توسط غلامرضاوظیفه شناس لسکوکلایه مقیم (تهران) | | تعداد بازدید : 10

قطرات باران رو برگ گلها در لسکوکلایه 1395ادامه مطلب

+ نوشته شده درجمعه 15 مرداد 1395ساعت 10:25توسط غلامرضاوظیفه شناس لسکوکلایه مقیم (تهران) | | تعداد بازدید : 10

ورودی تهران 1395ادامه مطلب

+ نوشته شده درچهارشنبه 13 مرداد 1395ساعت 10:37توسط غلامرضاوظیفه شناس لسکوکلایه مقیم (تهران) | | تعداد بازدید : 11

مطالب قبلی

صفحات وبلاگ