close
تبلیغات در اینترنت
لسکوکلایه عکس - 54

لسکوکلایه عکس

این عکسها را غلامرضاوظیفه شناس مدیرسایت گرفته است .ادامه مطلب را بخوانیدوحتما نظر بدهید.منتظردیگرعکسهای من باشید .کپی برداری مجازاست.

متنی که در اتوبوس شرکت واحد تهران نوشته بود .ادامه مطلب

+ نوشته شده دریکشنبه 13 بهمن 1392ساعت 9:0توسط غلامرضاوظیفه شناس لسکوکلایه مقیم (تهران) | | تعداد بازدید : 11

نقاشی که در یکی از دندان پزشکی تهران روی طابلو بود .ادامه مطلب

+ نوشته شده دریکشنبه 13 بهمن 1392ساعت 8:52توسط غلامرضاوظیفه شناس لسکوکلایه مقیم (تهران) | | تعداد بازدید : 9

نقاشی که در یکی از تزریقاتی در تهران روی طابلو بود .ادامه مطلب

+ نوشته شده دریکشنبه 13 بهمن 1392ساعت 8:47توسط غلامرضاوظیفه شناس لسکوکلایه مقیم (تهران) | | تعداد بازدید : 25

سنجاقک(ادامه مطلب را بخوانید) .ادامه مطلب

+ نوشته شده دردوشنبه 07 بهمن 1392ساعت 7:58توسط غلامرضاوظیفه شناس لسکوکلایه مقیم (تهران) | | تعداد بازدید : 19

فلفل (ادامه مطلب رابخوانید) .ادامه مطلب

+ نوشته شده دردوشنبه 07 بهمن 1392ساعت 7:55توسط غلامرضاوظیفه شناس لسکوکلایه مقیم (تهران) | | تعداد بازدید : 17

تلفن عمومی سکه ای در تهران


ادامه مطلب

+ نوشته شده دردوشنبه 07 بهمن 1392ساعت 7:51توسط غلامرضاوظیفه شناس لسکوکلایه مقیم (تهران) | | تعداد بازدید : 80

عکسی از قربانعلی داوطلب یکی از اهالی روستای سوخته کوهادامه مطلب

+ نوشته شده درجمعه 04 بهمن 1392ساعت 10:11توسط غلامرضاوظیفه شناس لسکوکلایه مقیم (تهران) | | تعداد بازدید : 68

عکسی از یک زن کشاورز در حال دوشیدن گاو (ادامه مطلب رابخوانید)ادامه مطلب

+ نوشته شده درجمعه 04 بهمن 1392ساعت 10:7توسط غلامرضاوظیفه شناس لسکوکلایه مقیم (تهران) | | تعداد بازدید : 433

میدان انقلاب تهران سال 1391ادامه مطلب

+ نوشته شده درجمعه 04 بهمن 1392ساعت 9:47توسط غلامرضاوظیفه شناس لسکوکلایه مقیم (تهران) | | تعداد بازدید : 9

قایقی در کنار دریاادامه مطلب

+ نوشته شده درجمعه 27 دي 1392ساعت 10:51توسط غلامرضاوظیفه شناس لسکوکلایه مقیم (تهران) | | تعداد بازدید : 9

مطالب قبلی

صفحات وبلاگ