close
تبلیغات در اینترنت
لسکوکلایه عکس - 6

لسکوکلایه عکس

این عکسها را غلامرضاوظیفه شناس مدیرسایت گرفته است .ادامه مطلب را بخوانیدوحتما نظر بدهید.منتظردیگرعکسهای من باشید .کپی برداری مجازاست.

کاردستی با آلومینیوم وقتی که من پانزده سالم بود هنوزهم دارمشادامه مطلب

+ نوشته شده درپنجشنبه 25 شهريور 1395ساعت 19:45توسط غلامرضاوظیفه شناس لسکوکلایه مقیم (تهران) | | تعداد بازدید : 23

تا به حال نون باقلی خوردید(ادامه مطلب را بخوانید) 1395ادامه مطلب

+ نوشته شده درسه شنبه 02 شهريور 1395ساعت 12:48توسط غلامرضاوظیفه شناس لسکوکلایه مقیم (تهران) | | تعداد بازدید : 50

نمایی زیبا از تنه درخت که به شکل گلدان در آمده تهران (ادامه مطلب را بخوانید)1395ادامه مطلب

+ نوشته شده دریکشنبه 31 مرداد 1395ساعت 8:59توسط غلامرضاوظیفه شناس لسکوکلایه مقیم (تهران) | | تعداد بازدید : 26

کانال آب هوايى در روستای پایین محله لسکوکلایه سمت روستای سالکده 1395ادامه مطلب

+ نوشته شده دریکشنبه 24 مرداد 1395ساعت 20:3توسط غلامرضاوظیفه شناس لسکوکلایه مقیم (تهران) | | تعداد بازدید : 41

نوعی انبار آذوغه که در زمان قدیم در شمال استفاده می شدادامه مطلب

+ نوشته شده درچهارشنبه 20 مرداد 1395ساعت 20:4توسط غلامرضاوظیفه شناس لسکوکلایه مقیم (تهران) | | تعداد بازدید : 18

ماشین قدیمی در تهرانادامه مطلب

+ نوشته شده درجمعه 15 مرداد 1395ساعت 10:31توسط غلامرضاوظیفه شناس لسکوکلایه مقیم (تهران) | | تعداد بازدید : 15

قطرات باران رو برگ گلها در لسکوکلایه 1395ادامه مطلب

+ نوشته شده درجمعه 15 مرداد 1395ساعت 10:25توسط غلامرضاوظیفه شناس لسکوکلایه مقیم (تهران) | | تعداد بازدید : 15

ورودی تهران 1395ادامه مطلب

+ نوشته شده درچهارشنبه 13 مرداد 1395ساعت 10:37توسط غلامرضاوظیفه شناس لسکوکلایه مقیم (تهران) | | تعداد بازدید : 17

ای لسکوکلایه روزی بادست پر برمیگردم ادامه مطلب را بخوانيدادامه مطلب

+ نوشته شده درشنبه 09 مرداد 1395ساعت 10:43توسط غلامرضاوظیفه شناس لسکوکلایه مقیم (تهران) | | تعداد بازدید : 24

خوابیدن مشتری یکی از بانکها در پشت باجه (در تهران) 1395ادامه مطلب

+ نوشته شده درشنبه 09 مرداد 1395ساعت 10:32توسط غلامرضاوظیفه شناس لسکوکلایه مقیم (تهران) | | تعداد بازدید : 9

مطالب قبلی

صفحات وبلاگ