close
تبلیغات در اینترنت
لسکوکلایه عکس - 6

لسکوکلایه عکس

این عکسها را غلامرضاوظیفه شناس مدیرسایت گرفته است .ادامه مطلب را بخوانیدوحتما نظر بدهید.منتظردیگرعکسهای من باشید .کپی برداری مجازاست.

ای لسکوکلایه روزی بادست پر برمیگردم ادامه مطلب را بخوانيدادامه مطلب

+ نوشته شده درشنبه 09 مرداد 1395ساعت 10:43توسط غلامرضاوظیفه شناس لسکوکلایه مقیم (تهران) | | تعداد بازدید : 23

خوابیدن مشتری یکی از بانکها در پشت باجه (در تهران) 1395ادامه مطلب

+ نوشته شده درشنبه 09 مرداد 1395ساعت 10:32توسط غلامرضاوظیفه شناس لسکوکلایه مقیم (تهران) | | تعداد بازدید : 7

دیگر ورود ممنوع نیست تهران 1395ادامه مطلب

+ نوشته شده دردوشنبه 04 مرداد 1395ساعت 21:38توسط غلامرضاوظیفه شناس لسکوکلایه مقیم (تهران) | | تعداد بازدید : 25

نمایی زیبا از تنه درخت
ادامه مطلب

+ نوشته شده درپنجشنبه 31 تير 1395ساعت 15:3توسط غلامرضاوظیفه شناس لسکوکلایه مقیم (تهران) | | تعداد بازدید : 19

تا بحال چند گربه با نظم ترتیب یه جا نشسته باشند دیدید تهران(ادامه مطلب را بخوانید) 1395ادامه مطلب

+ نوشته شده درچهارشنبه 30 تير 1395ساعت 7:7توسط غلامرضاوظیفه شناس لسکوکلایه مقیم (تهران) | | تعداد بازدید : 42

نمایی از یک دروازه چوبی بلا استفاده در روستای پایین محله لسکوکلایه 1395ادامه مطلب

+ نوشته شده دردوشنبه 28 تير 1395ساعت 10:52توسط غلامرضاوظیفه شناس لسکوکلایه مقیم (تهران) | | تعداد بازدید : 67

کلاه حسیری 1395ادامه مطلب

+ نوشته شده دردوشنبه 28 تير 1395ساعت 10:46توسط غلامرضاوظیفه شناس لسکوکلایه مقیم (تهران) | | تعداد بازدید : 52

کاخ سعد آباد در تهران(ادامه مطلب را بخوانید) 1391ادامه مطلب

+ نوشته شده دردوشنبه 21 تير 1395ساعت 13:42توسط غلامرضاوظیفه شناس لسکوکلایه مقیم (تهران) | | تعداد بازدید : 57

تهران 1395ادامه مطلب

+ نوشته شده درپنجشنبه 17 تير 1395ساعت 15:54توسط غلامرضاوظیفه شناس لسکوکلایه مقیم (تهران) | | تعداد بازدید : 59

نوعی آسیاب که در شمال بنام نیم کارمعروف است (ادامه مطلب را بخوانید)1395ادامه مطلب

+ نوشته شده دریکشنبه 13 تير 1395ساعت 8:59توسط غلامرضاوظیفه شناس لسکوکلایه مقیم (تهران) | | تعداد بازدید : 69

مطالب قبلی

صفحات وبلاگ