close
تبلیغات در اینترنت
نمایی از یک ملخ بعد از هوای بارانی (ادامه مطلب را بخوانید) .

لسکوکلایه عکس

این عکسها را غلامرضاوظیفه شناس مدیرسایت گرفته است .ادامه مطلب را بخوانیدوحتما نظر بدهید.منتظردیگرعکسهای من باشید .کپی برداری مجازاست.

نمایی از یک ملخ بعد از هوای بارانی (ادامه مطلب را بخوانید) .


ازجمله حشره هایی که درباره چگونگی آفرینش آن . درنهج البلاغه سخن به میان آمده ملخ است حضرت علی در نهج البلاغه 185 انسانها را به شگفتی های موجود در این حشره توجه می دهد . و می فرماید اگر بخواهی در باره ملخ سخن بگویی . بگو که خداوند برای او دوچشم سرخ رنگ ودوحدقه همچون دوقرص ماه آفریده وگوش پنهان ودهان مرتب و تناسبی به او بخشیده است . خداوند برای او حس قوی ودودندان که با آنها ساقه و شاخه گیاهان وبرگهای درختان را میچیند و دو داس که با آنها ساقه هاوبرگهای مورد نظر را میگیرد قرار داده است . کشاورزان برای زراعت خود از آنها می ترسند . ولی هرگز قادر به دفع آنها نیستن . اینها همه در حالی است که تمام پیکر اوبه اندازه یک انگشت باریک است  . برخی از دانشمندان میگویند . ملخ موجود عجیبی است که هراندامش از اعضای او به حیوانی شبیح است . صورتش مثل صورت اسب است . چشمانش مثل چشمان فیل . گردنش همچون گردن گاو  . شاخک های او مثل شاخ گوزن  . سینه اش مثل سینه شیر  . شکمش مانند شکم کژدم  . بالهای او مانند بال عقاب . رانهای او مانند ران شتر مرغ  . دم او مانند دم مار است . ملخ دو زوج چشم مرکب و سه چشم بسیط دارد چشمهای مرکب او از چهار هزار قسمت تشکیل شده است  . و هر یک ساختمان مخصوص به خود رادارد . ملخها در فصل بهار یا تابستان تخم ریزی میکنند . تخمها را در سوراخهایی از زمین که خود درست کردن قرار میدهند . نوزادان پس از بیرون آمدن از تخم بسیار پرخور و حریسند وآنچه سر راه خود بیابند میخورند  . من این عکس ملخ را در روستای سوخته کوه گرفتم .


+ نوشته شده درسه شنبه 24 دي 1392ساعت 17:51توسط غلامرضاوظیفه شناس لسکوکلایه مقیم (تهران) | | تعداد بازدید : 14

مطالب قبلی

صفحات وبلاگ